Bli med og sats på ungdommen vår.
Du risikerer å få verdens beste arbeidstaker!

Delta som bedrift i Kudos jobb!

Vi har alle vært ungdom en gang. Vi vet alle hvordan det var å håpe på sin første jobb, og den intense gleden og spenningen da man endelig fikk den. Dette kan du være med på – som arbeidsgiver!

Hva er Kudos Jobb?

Kudos jobb er et initiativ i regi av Kirkens Bymisjon. Vi ønsker å etablere samarbeid med næringslivet i Kristiansand slik at vi sammen kan satse på ungdommen vår gjennom å gi dem en tidsbegrenset deltidsjobb.

Som arbeidsgiver betyr dette at du forplikter deg til å gi 50 timers lønnet arbeid til en ungdom i alderen 15-19 år. Dersom du er fornøyd med innsatsen, kan du velge å forlenge engasjementet. Da blir avtalen direkte mellom dere.

For at dette skal være av verdi for både din bedrift og ungdommen, jobber vi for å sikre en god match i forkant. Dersom du ønsker å bidra i prosjektet, vil vår jobbkoordinator ta kontakt for å finne ut av hva din bedrift har behov for. Deretter vil han finne den ungdommen – basert på intervjuer og kurs – som vil passe best.

Alle ungdommer vi knytter til oss, går gjennom et jobbforberedende kurs og veiledende samtaler før de matches bedrifter.

Dersom din bedrift blir med på dette, vil du bidra til at ungdom i Kristiansand kan prestere på nye arenaer. De får sin første arbeidserfaring, sin første attest, sin første referanse og bedre personlig økonomi. Og du risikerer å få en lojal, hardtarbeidende og langvarig arbeidstaker

Påmeldingsskjema bedrift

Blir du med?