Kudos Fritid

Vi har en visjon om at alle ungdommer skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Med Kudos Fritid ønsker vi å skape arenaer som er åpne og inkluderende for alle, og som ikke krever forhåndskunnskap. Gjennom gratis aktiviteter der deltakelse og fellesskap er viktigere enn individuelle prestasjoner, vil den enkelte ungdom få et sterkere sosialt nettverk og oppleve mestring og tilhørighet.

Ungdommen er selv med på å organisere fritidsaktivitetene innen kultur, friluftsliv og trening, enten det er kurs i kajakk, dansegrupper, temakvelder, spillturnering, fotballkafé eller sløyd.

Lyst til å vite mer?