Døgntilbud innen psykisk helse til ungdom

Larkollen behandlingssenter for ungdom har plass til 16 ungdommer i aldersgruppen 13-18 år. De fleste ungdommer er hos oss i rundt et år.

Bli kjent med vårt tilbud
  • "Det som er fint her er at ungdommene er en gjeng, og at man ikke føler seg unormal eller rar fordi man har det tøft og vanskelig. "

    Luna, 15 år
  • "Det er utrolig godt å se at gutten min får den hjelpen han trenger. "

    Mor til gutt på Larkollen

Hvem kommer til oss?

Ungdommene som søkes til Larkollen behandlingssenter har sammensatte vansker og trenger hjelp på flere områder. Psykiske lidelser, problematiske familie- og vennerelasjoner og mye skolefravær er vanlig. De fleste har mottatt hjelp på poliklinikk tidligere uten at det har gitt tilstrekkelig bedring.