Kirkens Bymisjon inviterer til Lunsjmesse hver fredag i Trefoldighetskirken

I samarbeid med Trefoldighetskirken holder vi lunsjmesser fast hver fredag kl. 12 (ikke i adventstiden og skolens sommerferie). Dette er en enkel bymisjonsmesse med kort appell og nattverd, med kirkekaffe etterpå. Dette er en messe for alle, men mennesker som sliter med rus eller som opplever at livet er krevende er spesielt velkommen. Her er det rom for stillhet, lystenning, nattverd og noen å snakke med.