Overkskuddsmat til 75 besøkende hver dag

Matstasjonen er et tilbud som drives av Kirkens Bymisjon i Bodø. Mandag-fredag henter vi inn overskuddsmat fra 16 butikker som utgjør ca. 100 tonn mat i året. Endel av maten brukes i vår kafe og resten deles ut til ulike sårbare grupper, blant annet rus, psykiatri og fattigdom gratis fra våre lokaler. Vi har et snitt på 75 besøkende hver dag. Matstasjon hjelper også andre stiftelser/organisasjoner og 4H gården i Bodø med overskuddsmat slik at så lite mat som mulig blir kastet.

Litt mer om vårt tilbud:

  • Matstasjon har åpent mandag-fredag 12 til 15 hvor vi tilbyr gratis mat i egne lokaler.
  • Tre frivillige og 1 ansatt drifter Matstasjonen om dagen.
  • Vi har egen bil som kjører og henter overskuddsmat mandag-fredag. Vi jobber med å etablere samarbeid med flere butikker for å kunne gi et enda bedre og variert tilbud.
  • Butikker som gir overskuddsmat til frivillige organisasjoner, får momsen tilbake. Vi på Matstasjon oppfordrer butikker og Grossister til å hjelpe oss med å redusere matsvinnet.

Børge Hansen

Avdelingsleder gatenært

970 10 075

Borge.Hansen@bymisjon.no