Overkskuddsmat til 75 besøkende hver dag

Vi kjører ut overkskuddsmat til mange hundre mennesker i uken.

Matstasjon er et tilbud som drives av Kirkens Bymisjon i Bodø. Mandag til fredag henter vi inn overskuddsmat fra mange av byens butikker. Dette utgjør ca.100 tonn mat i året. En del av maten brukes i vår kafe og resten deles ut til ulike sårbare grupper, blant annet rus, psykiatri og fattigdom gratis fra våre lokaler. Matstasjon leverer også overskuddsmat til andre organisasjoner, lag og foreninger i de periodene vi får mye for å redusere matsvinn.

Litt mer om vårt tilbud:

  • Vi har egen bil som kjører og henter overskuddsmat mandag-fredag. Vi jobber med å etablere samarbeid med flere butikker for å kunne gi et enda bedre og variert tilbud.
  • Vi på Matstasjon oppfordrer butikker og Grossister til å hjelpe oss med å redusere matsvinnet. Ta kontakt med oss hvis du vil bidra.

Børge Hansen

Avdelingsleder gatenært

970 10 075

Borge.Hansen@bymisjon.no