Bergen

Til alle samarbeidspartnere

Myrsnipa samværssted har som mange andre, hatt en krevende vår med nedstengning og restriksjoner som følge av covid-19 pandemien. Etter gjenåpning har vi takket være stor innsats av våre ansatte, tilbudt gode tjenester i en utfordrende periode. Nå er vi dessverre i en situasjon hvor manglende bemanning og utskifting av flere nøkkelpersoner samtidig, hindrer driften i løpet av høsten. Vår tiltaksleder har blant annet takket ja til en ny og spennende stilling og vi i Kirkens bymisjon må avklare situasjonen før vi kan ta nye oppdrag. Kvalitet og sikkerhet i tjenesten må være på plass før vi gjenopptar aktiviteten.

Vi vil gjennomføre avtalte oppdrag i september og oktober. Eventuelle inngåtte avtaler som går utover ansettelsesforholdet til tiltaksleder, vil vi i samarbeid med dere søke å finne andre løsninger på.

Vi beklager den ulempe dette måtte medføre for dere og vil holde dere oppdatert på situasjonen til Myrsnipa.

 

Post- og besøksadresse: Kong Oscars gate 28, 5017 Bergen Se i kart

Telefon: 55 61 20 45

E-post: myrsnipa@skbb.no