Hyggelige og barnevennlige leiligheter

Samværene foregår i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.

På Myrsnipa samværssted kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille spill, tegne, se barne-TV eller gjøre lekser. Myrsnipa samværssted samarbeider med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Myrsnipa samværssted tilbyr:

 • Tilrettelegging av samvær i trygge og barnevennlige omgivelser i særskilt tilrettelagte egne leiligheter. Leilighetene er komplett innreda som et hjem, hvor familiene kan gjøre hverdagslige aktiviteter.
 • Kvalifiserte og erfarne ansatte fører tilsyn. Det skrives samværsrapporter der dette bestilles.
 • Veiledning kan gis til foreldre og andre omsorgspersoner.
 • Samtaler med barn og foreldre, sammen eller hver for seg.
 • Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på kvelder og i helger.
 • Samværene betales i hovedsak av barneverntjenesten, bufetat, eller annen offentlig instans.
 • Enkelte avdelinger tilbyr også private samvær. Kontakt oss i byen nærmest deg for mer informasjon.
 • Flere av våre avdelinger har et utvidet tilbud utover samvær. Kontakt oss i byen nærmest deg.
 • Vi arbeider etter Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og møter alle parter i en sak med respekt. Mange foreldre kan være gode samværsforeldre, selv om de ikke kan ha den daglige omsorgen for barna sine.

Hvem er vi til for?

 • Barn som er i barnevernet, hvor foreldrene ikke har den daglige omsorgen.
 • Barn med foreldre hvor rettssystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær.
 • Barn med en eller begge foreldre i fengsel

Forutsigbare samvær for både barn og foreldre

Book et samvær idag