Moss

Myrsnipa samværssted Moss tilbyr blant annet veiledning, samtaler med barn og foreldre.

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon. Det å legge til rette for trygge og gode samvær er viktig for barn som er i en sårbar situasjon.

En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna og foreldrene.

Hva vi tilbyr

Dette kan Myrsnipa samværssted tilby ved at samværene foregår i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale. På Myrsnipa kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille spill, tegne, se på barne-TV eller gjøre lekser. Myrsnipa samværssted samarbeider med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Myrsnipa Samværssted i Moss er en del av et faglig nettverk bestående av Kirkens Bymisjons samværssteder i Norge.

Det er Barneverntjenesten eller Familievernkontorene i den enkelte kommune som formidler samvær til Myrsnipa samværssted.

Du finner oss i: Skoggata 52, 1530 Moss Se i kart

Wanda Therese Kristiansen

Fagkonsulent

970 23 083

wanda.therese.kristiansen@bymisjon.no

Karin Fransrud

Fagkonsulent

47162137

karin.fransrud@bymisjon.no

Lars Ketil Froholt

Leder avd. Samfunn og Inkludering, Kirkens Bymisjons Østfold

906 87 081

lars.ketil.froholt@bymisjon.no