Nadheim, Bergen

(Tidligere FRI Bergen)

Tilbud til mennesker som har erfaring fra salg/bytte av seksuelle tjenester eller er utsatt for menneskehandel.

Åpningstider
Mandag – fredag: kl. 09:00 – 15:00

Pro team jobber på gaten fredager kl. 21:00-01:00

Lørdag og søndag: Stengt

Adresse: Kong Oscars gate 62 , 5017 Bergen Se i kartet

Telefon/ WhatsApp: 966 246 79

Epost: Nadheim@skbb.no

Språk: Vi har ansatte som snakker norsk, engelsk, thai, spansk og fransk, og frivillig som snakker russisk.

I tiltakene Kirkens Bymisjon, Nadheim innhenter og lagrer vi kun nødvendig informasjon for å kunne bistå på best mulig måte. Vi gjør dette på en måte som er i tråd med pålagte retningslinjer for GDPR. De vi bistår kan når som helst be om innsyn i lagrede opplysninger.

Kristin Nordvik

Tiltaksleder

47 69 39 02

kristin.nordvik@skbb.no

Sarah Apollon

Sosialkonsulent

966 246 79

sarah.apollon@skbb.no

Anja Nielsen

Sosialkonsulent

966 246 79

anja.nielsen@skbb.no

Om Nadheim, Bergen.

Nadheim, Bergen er et tilbud for ofre for menneskehandel uavhengig av utnyttelsesform, til alle som selger seksuelle tjenester eller har solgt. Tilbudet er for alle i målgruppen uavhengig av kjønn, nasjonalitet og livssituasjon. Vi tilbyr drop in og timeavtaler.

Nadheim, Bergen ble etablert i 2010, etter at det over en periode hadde blitt avdekket mange saker om mulige ofre for menneskehandel i Bergen, og det var identifisert et behov for bedre oppfølging av disse.

Nadheim, Bergen følger opp ofre for menneskehandel, uavhengig av utnyttelsesform og kjønn, og kan følge mulige ofre gjennom hele prosessen. Nadheim, Bergen er også et lavterskeltilbud som tilbyr både drop-in og individuell oppfølging til personer som selger seksuelle tjenester. Vi driver oppsøkende virksomhet ovenfor personer som selger seksuelle tjenester via annonser på diverse internettsider og fra gaten fra institutter. I 2020 etablerte vi et tilbud om gratis rettshjelp for målgruppen. Den juridiske bistanden gis av en jurist tilknyttet Gatejuristen i Bergen. Nadheim, Bergen er det eneste tilbudet i Bergen som jobber utelukkende mot målgruppen som har erfaring med salg av seksuelle tjenester og menneskehandel.