Nadheim, Oslo

Tilbud til mennesker som har erfaring fra salg/bytte av seksuelle tjenester eller er utsatt for menneskehandel.

Åpningstider:

Mandag – fredag: kl. 9.00 – 15:30 (lunsj fredager kl. 12)

Adresse: Norbygata 45, 0190 Oslo Se i kart

Telefon: 47 45 38 27

E-post: ingunn.gavelstad@bymisjon.no

Instagram: @nadheimoslo

Språk: Vi har ansatte som snakker norsk, engelsk, spansk, russisk og thai.

I tiltakene Kirkens Bymisjon, Nadheim innhenter og lagrer vi kun nødvendig informasjon for å kunne bistå på best mulig måte. Vi gjør dette på en måte som er i tråd med pålagte retningslinjer for GDPR. De vi bistår kan når som helst be om innsyn i lagrede opplysninger.

Ingunn Gavelstad

Fungerende virksomhetsleder

97 56 54 28

Ingunn.Gavelstad@bymisjon.no

Amy Medin

Sosialkonsulent

416 25 477

amy.medin@bymisjon.no

Cathrine Skogen

Sosialkonsulent/sykepleier

45 63 42 50

Cathrine.Skogen@bymisjon.no

Laura Treacy

Sosialkonsulent/fysioterapeut

92 02 59 77

Laura.Treacy@bymisjon.no

Pimpisa Buholt

Sosialkonsulent

48 86 21 41

Pimpisa.Buholt@bymisjon.no

Nina Ratiporn Høidalen

Sosialkonsulent

479 74 119

Frida Andersson

Sosialkonsulent

47783617

frida.andersson@bymisjon.no

Bekhan Ganukajev

Sosialkonsulent

47785735

Bekhan.ganukajev@bymisjon.no

Nadheim er et senter for alle som selger eller har solgt seksuelle tjenester. Vi holder til i Norbygata 45 på Grønland i Oslo.

Vi er en virksomhet med 10 ansatte med ulik fagbakgrunn, som jobber sosialfaglig. Vi har ansatte som snakker norsk, engelsk, thai, russisk og spansk.

Vi jobber oppsøkende på internett, i gata og på massasjeinstitutt. Vi tilbyr individuell oppfølging, praktisk bistand, ulike kurs og sosiale aktiviteter.

Vi som jobber på Nadheim, Oslo ønsker et samfunn der alle som selger seksuelle tjenester møtes med respekt og likeverd.

Nadheim, Oslos tilbud finansieres av midler fra egen organisasjon, og tilskuddsmidler fra det offentlige, legat og stiftelser.

Som virksomhet består Nadheim av totalt to avdelinger; Nadheim i Norbygata og Lauras hus, som er et døgnbemannet botilbud for personer utsatt for menneskehandel.

For frivillige

Frivillige er en viktige ressurs i deler av arbeidet vårt. Ønsker du å være frivillig på Nadheim? Ta kontakt med St. Hanshaugen frivillighetssentral for mer informasjon, eller kontakt oss direkte.

Brukerrådet på Nadheim

Nadheim har et brukerråd som består av 6 – 8 personer med ulik bakgrunn og ulike erfaringer med å selge seksuelle tjenester. Brukerrådet er et rådgivende organ for Nadheims drift og deltar i det offentlige ordskiftet om kjøp og salg av seksuelle tjenester.

Brukerrådet kan kontaktes direkte på e-post: brukerradet.nadheim@bymisjon.no