Hver uke holder Oslo domkirke åpent natt til lørdag for alle som ønsker en stille stund i Oslo sentrum.

Nattåpen kirke er et samarbeid mellom Oslo domkirke og Kirkens Bymisjon. Det er en diakonal satsing i sentrum. Kirken er åpen hver fredag gjennom natten. Mennesker besøker kirken om natten av ulike grunner. Noen for å tenne lys, be en bønn eller sitte i stillhet. Andre opplever at det er godt å dele bekymringer eller tanker med de frivillige kirkevertene.

Vil du bli frivillig i Nattåpen kirke?

Les mer og meld deg her!