Natteravnene er voksne og edruelige mennesker som vandrer gatelangs i helgene. Vi oppholder oss på steder og miljøer der ungdom ferdes og er, i Tromsø sentrum nattestid.

Målgruppen til natteravnene er ungdom som er ute i Tromsø sentrum fredags- og lørdagskvelder. Med vår tilstedeværelse er vi med på å gjøre Tromsø til en tryggere by, fordi vi har;

  • en preventiv virkning og forebyggende effekt på kriminalitet og vold.
  • en dempende, beroligende og preventiv effekt på elementer av bråk og uro.

Natteravnene holder fast ved at vi skal innta en observerende og overvåkende rolle når vi er ute og vandrer. Vi skal være gode vitner og om nødvendig gripe inn i konflikter. På våre vandringer får vi stadige tilbakemeldinger, både fra ungdommer og voksne, på at vår innsats er populær og blir satt pris på.

Natteravnene i Tromsø Sentrum utgjør en del av det totale antall frivillige som er knyttet til Kirkens Bymisjons viktige gatenære og sosiale arbeid. Tove Nyheim er engasjert i en deltidsstilling for å ivareta den administrative organiseringen. Dette arbeidet utføres i samarbeid med Frivilligsentralen på Kirkens Bymisjon og et arbeidsutvalg, som består av gruppeledere fra de syv natteravnsgruppene i Tromsø Sentrum.

Vi ønsker flere natteravner, meld deg i dag!