Ny Giv er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon, som skal bidra til at mennesker i Kongsberg med utfordringer innen rus og psykiatri knytter nye bekjentskaper gjennom aktiviteter.

I Ny Giv fokuserer vi på aktivitet som del av en rehabiliteringsprosess. Deltakerne hos oss velger en aktivitet de ønsker å lære seg eller utvikle seg i. Vi sørger så for en veileder med kompetanse på området, som følger opp deltakeren én gang i uken over en periode. I denne prosessen er målet at deltakerne utvikler sosiale relasjoner og nye ferdigheter på den valgte aktiviteten.

Ut av rusmiljøet – inn i nye nettverk En av våre hovedmålsettinger er at deltakerne bryter med rusmiljøet og finner veien inn i nye sosiale nettverk. Vi jobber derfor mot at deltakerne blir del av etablerte klubber og foreninger i Kongsberg der de kan treffe andre med de samme interessene.

Den viktige veileder-rollen Veilederne i Ny Giv tegner kontrakt med Kirkens Bymisjon på timesbasis, på bakgrunn av deres kompetanse på aktiviteten vi etterspør. Det vil også foreligge skriv om taushetsplikt. Det er høy grad av fleksibilitet. Aktivitetsveileder og deltaker gjør deres ukentlige avtaler når det måtte passe dem, med oppfølging fra koordinator underveis.

Hva er ny giv?

 • Et rusfritt tilbud
 • Et tilbud om aktivitet som en del av et ettervern
 • Et bidrag til en normaliserende hverdag
 • Individuell oppfølging av en aktivitetsveileder
 • Nettverksbygging gjennom selvvalgt aktivitet
 • Tett samarbeid med koordinator i Ny Giv

Hvem er målgruppen i ny giv?

 • Mennesker med rushistorikk
 • Mennesker med et avklart forhold til sin avhengighet og med et ønske om rusfrihet
 • Mennesker som er i behandling
 • Mennesker som skal løslates fra fengsel
 • Unge i faresonen – et forebyggende perspektiv

Ny giv skal bidra til:

 • Aktiv deltakelse
 • Nye sosiale nettverk
 • Fellesskap
 • Utvikling av evner og interesser
 • Mestringsopplevelser
 • Hjelp til selvhjelp

Hvem er involvert i Ny Giv?

 • Deltaker
 • Aktivitetsveileder
 • Prosjektkoordinator
 • Klubber, lag og foreninger

Andre aktører kan være:

 • Kommunale tjenester
 • Helseforetak
 • NAV
 • Behandlingsinstitusjoner
 • Kriminalomsorgen