Sykkelverkstedet Pedalen i Drammen er lagt ned

Tusen takk til alle frivillige, alle som har støttet oss økonomisk og til alle som har benyttet Pedalen.

2020 – et nytt år med blanke ark og nye fargestifter til, sier man ofte ved oppstarten av det nye året. Noen ganger innebærer et nytt år også noen avslutninger, og det er ikke alltid avslutninger av den «gode sorten». Pedalen sykkelverksted i Drammen har nå lukket sine dører for godt.

Torsdag 9. mars kl 12 i 2017 åpnet vi dørene til det lille verkstedet i Rådhusgata. Et sykkelverksted som skulle gi omsorg til både sykler og mennesker. Arbeidet med Pedalen ble så smått igangsatt senhøsten – 16, da med mye pågangsmot, et «brennende» ønske om en god arbeidstreningsstasjon for mennesker som hadde falt utenfor, eller aldri fått innpass på arbeidsmarkedet. Oppstarten ble den gang muliggjort bl.a. via egne midler, som gaver, samarbeid med næringslivet og egeninntjening.

Gleden var derfor stor da prosjektet fikk innvilget prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet og Extrastiftelsen (nå Stiftelsen Dam). Vi visste allerede da at størstedelen av tilskuddene var tidsavgrenset, derfor har vi jobbet intenst med å øke inntektene på sykkelverkstedet. Dessverre ender ikke alltid historien som man ønsker, og arbeidet med å få til en varig og sunn drift ble dessverre for utfordrende. Kombinasjonen lavterskel arbeidstrening og inntjening kan være utfordrende – det har vi fått erfare på Pedalen. Allikevel ville vi aldri vært denne utfordringen foruten!

Mest av alt har sykkelverkstedet bidratt til enormt store endringer i enkeltmenneskers liv, det har også gjort en samfunnsøkonomisk forskjell. Flere av menneskene som har mottatt arbeidstrening på Pedalen har levd liv med utfordringer knyttet til rus, kriminalitet og tilbakefall. Å kunne bidra til at flere nå er selvforsørget og rusfrie har enormt stor verdi.

Siden oppstarten av Pedalen er det så mange som har vært med på å gjøre en forskjell – ansatte og da spesielt, Pål og Hans, som daglig har delt av sin kunnskap på verkstedet, bidratt til livsmot og håp, ledd, delt frustrasjon og holdt motet oppe – for mange. Takk så mye!

Helsedirektorat og Extrastiftelsen som har hatt troen på den jobben vi har gjort, uten tilskudd hadde det virkelig ikke gått.

Takk så mye til samarbeidspartnere og givere som også har bidratt økonomisk – ikke minst – takk for at dere har kjøpt tjenestene våre.

Frivillige som har gitt av sin kunnskap og tid – takk! Alle dere som har vært i arbeidstrening på Pedalen, dere har virkelig beriket dagene, ukene og månedene – vi fortsetter å heie på dere! Til sist; ALLE! kundene våre – takk så mye for at dere har benyttet akkurat Pedalen sykkelverksted.

Det vil bli et tomrom etter Pedalen, men vi kommer fortsatt til å tilby arbeidstrening via våre øvrige arbeidstreningsarenaer, som bl.a.: Bruktbutikken, Vaktmestertjenesten og Aktivitetskafeen.