Pedalen sykkelverksted i Kristiansand utfører service og reperasjoner. Vi har salg av firmasykkelavtaler.

Pedalen er et sykkelverksted hvor fokuset er å skape et godt miljø for mennesker som trenger å få mot og erfaring til å stå i en arbeidsrelasjon. Vi reparerer sykler for kunder og arrangerer turer og aktiviteter for gjengen som jobber her.

TELEFON: 488 96 268

Pedalens hovedmålsetting er å være et arbeidstrenings- og livskvalitetstilbud for målgruppen og ønsker å bidra til følgende:

  • Fylle dagen med et strukturert og meningsfylt innhold, og gjennom arbeidsoppgaver øke mestringen samt øke tillit i forhold til medarbeidere og organisasjon
  • Være i et sosialt fellesskap som bryter med ensomhet og bidrar til å øke den sosiale kompetanse og etablere nye nettverk
  • Være med å realisere idé til virkelighet
  • Kanskje bruke arbeidstrening som et springbrett til et ordinært arbeid?
  • Benytte sykkelen til fysisk aktivitet i kombinasjon med sosial trening?