På Pmv møtes vi for å utveksle flerkulturell kompetanse, religion- og livssynsperspektiver, migrasjonserfaringer og diasporaopplevelser. Deltagerne er hovedsakelig kvinner med innvandrerbakgrunn, men også noen menn.

Mange av menneskene som kommer til Pmv har på forskjellige måter erfart ekskludering og isolasjon i møte med det norske samfunnet, og ikke minst har flere problemer med å forstå det norske velferdssamfunnets krav og goder. På Pmv gis det rom for felleskap og motivasjon til å ta i bruk sine ressurser, dele sine erfaringer og utvikle egne ferdigheter i møte med det norske samfunnet.

Internasjonal kvinnekafé

Har du lyst til å ta en uformell prat over en kopp te eller kaffe eller kanskje lære å sy?

PMV har internasjonal kvinnekafé på Grønland i Pmvs lokaler mandager fra kl 12:00-15:30. Her kan du også få mer informasjon av Pmvs grupper og aktiviteter, og vurdere om det er noe du ønsker å være med på.

To frivillige tilbyr søm- og symaskinopplæring for gjester på Kafé Kvint.

Vi har enkel og sunn servering samt dialog- og samtalefokus. All servering er gratis.

Den første mandagen hver måned har vi besøk av en som forteller om et aktuelt helsetema. Tilbudet er åpent for alle som ønsker å delta.

 

Slik jobber vi

Pmv står for Primærmedisinsk verksted. Primærmedisin handler om grunnleggende fysisk og psykososial helse. I verkstedsform møtes til dialoggrupper med utgangspunkt i den enkeltes hverdag, livsforståelse og helseopplevelse.

Ulike grupper møtes jevnlig både i Pmvs lokaler på Grønland og i flere lokaler rundt i Oslo. Gruppene legger selv planer for hva de ønsker å fokusere på, hva dialogen skal handle om ut ifra hvilke temaer som for tiden er aktuelle.

Eksempler på verkstedgruppene våre:

 • Internasjonal kvinnekafé, «Kafé Kvint»
 • Korangrupper
 • Iransk kvinnegruppe
 • Kokekurs for arabisktalende
 • Somalisk guttegruppe / fotball
 • Aktivitetshus for menn; Neven
 • Norskkurs for iranere og afghanere
 • Trening i varmt basseng
 • Apparattrening i et moderne treningsstudio
 • Trivelig gå-turgruppe
 • Verdidialog

Vi utdanner flerkulturelle brobyggere

Pmv utdanner frivillige Flerkulturelle Brobyggere som kan bistå i klientveiledning og det tverrkulturelle dialogarbeidet ved senteret forøvrig. Brobyggernes virke utgjør i dag den organiserte frivilligheten på Pmv.

Ønsker du å bli frivillig ved Pmv kan du melde deg til et brobyggerkurs. Ta kontakt for mer info.

 • Brobyggerne har gjennomgått et 40-timers kurs for brobyggerrollen
 • Brobyggerne har egen erfaring eller god kjennskap til migrasjonsprosessen
 • Brobyggerne kan ett eller flere minoritetsspråk
 • Brobyggerne kjenner godt til det norske sosial- og velferdssystemet
 • Brobyggerne kan det viktigste om menneskerettigheter
 • Brobyggerne har lyst til å hjelpe andre
 • Brobyggerne går selv i veiledning for videreutvikling av egne ressurser

I kontakt med ulike hjelpeinstanser

Pmv veileder enkeltpersoner i mange ulike typer saker med ulike hjelpeinstanser. Eksempler kan være Nav, lege, barnevern, familievernkontor, Udi, politi, advokater, Jurk, jussbuss, sykehus, helsesenter for papirløse, Dps m.fl.

Vi veileder klienter i ulike faser av deres utlendingssaker, og kommuniserer da med blant  annet fylkesmannen, Une, Udi og bistår advokater i bearbeidingen av komplekse og vanskelige saker.

Pmv har en fast ansatt helsesøster som har konsultasjoner. Hun utfører  måling av  blodsukker og av blodtrykk, og  har videre samtaler om smertebehandling , kosthold og passende aktiviteter.  Hun kan henvise til lege, psykolog, spesialhelsetjenesten, fysioterapi eller andre hensiktsmessige tilbud.

Nærmere informasjon fås ved å kontakte Pmv på telefon 23060380.

Utvikling av prosjekter

Prosjektutviklingen på Pmv har basis i behov og problemstillinger gruppedeltakere, klienter og brukere av senteret presenterer og tematiserer. Prosjektenes faglige innhold integreres i neste omgang i Pmvs øvrige aktiviteter.

De aller fleste prosjektene er forebyggende. Vi har en dialogisk tilnærming til de ulike temaene. Det er viktig for oss at alle stemmer får innpass og blir lyttet til. Derfor arbeider vi også i verkstedsform, – der forståelse og toleranse blir til gjennom rollespill og teater for utvikling. Vi tror på kroppsspråk og kroppserfaring som like viktige kilder til utvikling som verbal-dialogen.

I løpet av de 20 årene senteret har eksistert, har vi utviklet og gjennomført mange prosjekter stort sett knyttet til hva brukerne selv har ønsket å vite mer om. Dette endres over tid, og i dag har vi prosjekter rettet mot

 • Ekstrem sosial kontroll  (tvangsekteskap og kjønnslemlestelse),
 • Hiv/aids
 • Rusforebyggende arbeid
 • Tillit mellom barnevernet og minoritetsfamilier
 • Aktivisering av menn, Aktivitetshuset neven
 • Seksuell helse i et minoritetsperspektiv
 • Ekstremisme og radikalisering i religiøse miljøer

Ønsker du mer info kontakt Pmv telefon 23060380