Vil du bidra som frivillig?

PMV utdanner frivillige Flerkulturelle Brobyggere som kan bistå i klientveiledning og det tverrkulturelle dialogarbeidet ved senteret forøvrig. Brobyggernes tjenester utgjør i dag den organiserte frivilligheten på PMV.

Våre brobyggere:

  • har gjennomgått et 40-timers kurs for brobyggerrollen
  • har egen erfaring eller god kjennskap til migrasjonsprosessen
  • kan ett eller flere minoritetsspråk
  • kjenner godt til det norske sosial- og velferdssystemet
  • kan det viktigste om menneskerettigheter
  • har lyst til å hjelpe andre
  • går selv i veiledning for videreutvikling av egne ressurser

Ønsker du å bli frivillig ved PMV? Meld deg på et Brobyggerkurs!