Lære å sy? Trening i fellesskap? Kom innom og se hva vi kan tilby av ulike aktiviteter.

 • Faste aktiviteter

  Vi har åpen kvinnekafé hver mandag 12-15, åpne kvelder på mannshuset Neven onsdager og torsdager 13-20, og ulike treningstilbud.

 • Verkstedgrupper

  Gruppene legger selv planer for hva de ønsker å fokusere på og hva dialogen skal handle om, ut ifra hvilke temaer som for tiden er aktuelle. Vi har blant annet; norsk språk-gruppe, korangruppe, ungdomsgruppe, ulike verdidialoggrupper, 55+ gruppe, søm og fotballgruppe.

 • Veiledning

  PMV veileder enkeltpersoner i mange ulike typer saker med ulike hjelpeinstanser. Eksempler kan være NAV, lege, barnevern, familievernkontor, UDI, politi, advokater, JURK, jussbuss, sykehus, helsesenter for papirløse, DPS m.fl.

 • Helsesøster

  PMV har en fast ansatt helsesøster som har konsultasjoner. Hun utfører måling av  blodsukker og av blodtrykk, og  har samtaler om smertebehandling, kosthold og passende aktiviteter.  Hun kan vurdere behov for lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten, fysioterapi eller andre hensiktsmessige tilbud.

 • Foreldreveiledningskurs

  Vi samarbeider med Enerhaugen familievernkontor om ICDP (International Child Development Program) foreldreveiledningskurs, ICDP er et kurs hvor du kan lære om hvordan du får et bedre samspill med barnet ditt.

 • Prosjektdeltakelse

  PMV har mange prosjekter som ofte handler om noe deltagerne ved senteret er ekstra opptatt av. For eksempel ekteskapstradisjoner, foreldreveiledning og barnevern, rus og avhengighet, verdi-dialoger, seksuell helse og så videre.

   

Bli med!

Ønsker du å være med på Åpen Kafé, er det bare å møte opp mandager kl. 12-15. Hjertelig velkommen!

Ønsker du å være med på andre aktiviteter, ring oss eller møt opp på kontoret for å snakke med en av oss som jobber her.

Dersom du vil delta på en av treningsaktivitetene, må du ta kontakt med inntaksansvarlig helsesøster Kari Schätzer Coll. Hun treffes på kontoret eller på telefon 23 06 03 92 eller mobil 922 90 835. Det er dessverre lange ventelister på bassengtreningen.