Hva er PMV?

PMV står for Primærmedisinsk Verksted, et flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling på Grønland i Oslo.

Våre gjester, deltagere og klienter er særlig kvinner, men også menn, med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker å bli kjent med hverandre gjennom ulike kulturelle og religiøse kompetanser som alle bærer med seg, og har mange ulike aktiviteter hvor deltakerne kan ha det hyggelig sammen, dele erfaringer, bruke det de kan og lære noe nytt. Vi tilbyr også veiledningstimer hvor du kan få hjelp i møte med det norske samfunnet.

Positive aktiviteter, mestring og sosialt nettverk

Begrepet primærmedisin handler om grunnleggende fysisk og psykososial helse, og som tverrkulturelle brobyggere kan vi også være kulturelle oversettere inn mot det norske helse- og velferdssystemet.

PMV kan være et bidrag til at du får det litt bedre fordi det som skjer på senteret gir deg positive aktiviteter, mestring og et større sosialt nettverk. Vi kan også hjelpe deg å finne fram i hvordan det norske helse- og velferdssystemet er organisert.

Livssynsåpen organisasjon

PMVs virksomhet eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og knytter derfor sitt oppdrag til Kirkens Bymisjons visjon om at «Alle mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg». Vi er en livssynsåpen organisasjon og har ofte verdidialogen som utgangspunkt for våre tiltak og prosjekter. Mange av deltagerne på PMV er muslimer.

Vår historie

PMV ble startet som et prosjekt i 1994 av lege Arild Aambø. Han hadde mange pasienter med innvandrerbakgrunn som hadde smerter og plager i kroppen og som trengte en positiv aktivitet. De første aktivitetene i Primærmedisinsk Verksted var matlagingskurs. Kirkens Bymisjon har videreført driften av PMV siden 1998.

Vil lytte til alle stemmer

I dag har vi ti ansatte i ulike stillingsbrøker, og mange frivillige medarbeidere.

Sammen jobber vi ut i fra en grunntanke om at alle mennesker har noe positivt å bidra med. Et av målene våre er «empowerment». Det betyr at vi ønsker å legge til rette for at den enkelte blir kjent med sine egne ressurser og finner tilbake til mestring og makt i eget liv. Det er viktig for oss at alle stemmer får innpass og blir lyttet til.

Vårt mål er å støtte og veilede mennesker med minoritetsbakgrunn til deltagelse og meningsfylte liv i det norske samfunnet. Vi ønsker at mennesker med innvandrerbakgrunn skal erfare rettferdighet, omsorg og likeverd.

  • "Vi ønsker å legge til rette for at den enkelte blir kjent med sine egne ressurser og finner tilbake til mestring og makt i eget liv. Det er viktig for oss at alle stemmer får innpass og blir lyttet til."