Har du lyst til å bli en av våre medarbeidere?

Da er du hjertelig velkommen. Har du en kontakt i kommunal oppfølgingstjeneste eller spesialisthelsetjeneste kan denne ta kontakt med oss. Du kan også ta kontakt direkte med virksomhetsleder på Portalen, Wenche Rønning, på e-post eller telefon: 950 58 717.

Du vil deretter få tilbud om en informasjonssamtale. Om du er aktuell som medarbeider og vi har ledig plass kan du begynne raskt.
Vi kan også komme til avtale først enten ute i kommunen der du bor eller sammen med oppfølger.

Her er noen av spørsmålene mange stiller oss:

 • Må jeg være rusfri for å begynne på Portalen?

  Nei, – men du må ha et ønske om endring. Du kan ikke komme ruspåvirket på jobb ettersom det hadde blitt veldig vanskelig for mange som jobber med å holde seg rusfri.

 • Hva menes med «ønske om endring»?

  At du ønsker en endring i livet. Mange sier at de må gjøre noe med inntak av rusmidler fordi de er redd for helsen sin. Andre har barn som motivasjon for å bli rusfri. Andre har drømmer om jobb, familie og hus: «Et vanlig A4 liv» er en beskrivelse mange gir.

 • Må jeg si at jeg ønsker å bli rusfri?

  En del har det som mål ved oppstart. Andre har mistet troen på at det er mulig og vil begynne med å redusere på inntak. Det er da vi håper at arbeid og felleskap skal virke ytterligere slik at håpet om et annet liv styrkes etter hvert. Husk at vi vet ting tar tid!

 • Kan jeg begynne på Portalen om jeg bare ønsker en aktivitet å fylle dagen med?

  Portalen er et rehabiliteringstilbud, – ikke en lavterskel arbeidsplass som bare skal heve livskvaliteten dagen i dag. Økt livskvalitet er selvsagt viktig for oss alle, – men vi tar inn medarbeidere som vil mer.

 • Hva slags regler er det på Portalen?

  Kun en; ÆRLIGHET! Ellers forventer vi av hverandre det alle gjør på en arbeidsplass.

 • Hva må til for at jeg mister plassen på Portalen?

  Noen uteblir lenge uten at de gjør seg tilgjengelige. Da kan en miste plassen. Vi er veldig opptatt av at når livet blir vanskelig og en ikke greier å stille på jobb, – så ta telefonen eller åpne døren om vi kommer på besøk.

  Dersom inntak av rusmidler tar overhånd og man blir veldig ustabil i fremmøte kan en miste plassen. Vi setter inn mye ressurser før vi avslutter et arbeidsforhold. Av og til blir vi enige om en «time-out». Da tidfestes et møtetidspunkt frem i tid og medarbeideren får tid til å tenke seg om.