Arbeid med mening

Portalen er en sosial entreprenørbedrift for mennesker som har et aktivt forhold til rus og som ønsker en endring.

Vi ønsker å motivere våre medarbeidere til å få til den endringen de ønsker seg, samtidig som de kan erfare at arbeid skaper mestring og økt selvtillit.

Fellesskap og tid

Fortvilelsen over å ikke «komme av» rusmidlene er stor hos mange. Erfaring har vist at for endel kan veien ut starte med å bli del av et fellesskap som gir deg troen på deg selv.

Våre medarbeidere uttrykker ofte følgende mål:

  1. Ønsker å få struktur i hverdagen
  2. Få tilbake troen på seg selv
  3. Ønsker å redusere inntak av rusmidler

Arbeid for endring

Endring er forbundet med ærlighet. Å ta ansvar for egne valg og våge å erkjenne dette for andre kan utløse potensialet som trengs for å nå dine mål. Til dette trenger du tid, nok tid for å bli trygg nok.

Og det er helt vesentlig hva du fyller denne tiden med.

Vi tror at det å delta i et arbeidsfellesskap gir viktige bidrag til din endringsprosess. Ved å ha arbeidsoppgaver å gå til, får du noen faste holdepunkter i hverdagen. Arbeid skaper følelsen av mestring og bygger selvtillit. Arbeid krever aktiv deltakelse i et fellesskap. Og for at felleskapet skal virke positivt kan du ikke komme påvirket av rusmidler på jobb. Dermed begynner du å kontrollere ditt inntak av rusmidler.

Fokus på den enkelte

Portalen er en virksomhet under Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Kirkens Bymisjon har mange års erfaring med å drive arbeidstiltak for mennesker med ruserfaring, og har som visjon at alle mennesker i byen skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet. Portalen har derfor fokus på den enkelte medarbeider sine mål og ønsker å bidra til at hver enkelt først og fremst skal få tro på seg selv.

Vår historie

Portalen åpnet i 2014, etter inspirasjon fra Jegersberg Gård rehabiliterings- og kompetansesenter (JG), og som vi samarbeider tett med.

JG har hentet inspirasjon fra San Patrignano (SanPa) i Italia, det største rehabiliteringssenteret for rusavhengige i Europa.

Portalen er fundert på 4 virkningsfulle elementer:

  • Du bruker den tiden du trenger
  • Egenerfaring fra rus (mentor) som en ressurs
  • Arbeid som skaper kvalitetsprodukter
  • Fellesskapet på huset

Tilbud til personer i aktiv rus

I vår region så vi at alle arbeids- og motivasjonstiltak var enten rettet mot personer som allerede hadde klart å bli rusfrie eller som et mer skadereduserende tiltak for mennesker i aktiv rus. Dermed manglet det et tilbud til personer i aktiv rus som ønsker endring/rehabiliteringsfokus. Derfor etablerte vi Portalen.

Vi har en samarbeidsavtale med både Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Lillesand kommune, og tar inn nye medarbeidere fra alle disse kommunene.

Vår fagkompetanse

Ved Portalen kombinerer vi sosialfaglig kompetanse med egenerfaring fra rus. Vi har tro på at medarbeidere som har kommet et stykke på vei mot sine mål, representerer en positiv styrke for nye medarbeidere. Vi har også ansatt en mentor som selv har egenerfaring med rus.

Vi samarbeider også med oppfølgingstjenester i kommunene som har medarbeidere i jobb hos oss, og som bistår den enkelte i spørsmål rundt økonomi, bolig eller helse, og også bidrar med forsterket individuell oppfølging.

 

  • "Flere av medarbeiderne i målgruppen har over tid vist en betydelig utvikling og gått over i, eller er på vei over i nye trinn i denne langsiktige kjeden av samarbeidende tiltak."

    Sitat fra pågående forskningsarbeid ved Agderforskning