Romsk kultur- og ressurssenter

Et sted hvor rom skaffer seg kunnskap og nye ferdigheter, hvor romske barn får leke og lære og et møtested mellom rom og majoritetsbefolkningen.

Les om vårt tilbud

Romano kher ble opprettet i januar 2018. 8. april 2015 beklaget statsminister Erna Solberg på vegne av den norske regjeringen den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført overfor norske rom i tiårene før og etter andre verdenskrig. Romano kher er en del av den statlige oppreisningen. Vi holder midlertidig hus i Gamlebyen kirke i Oslo.