Romsk kultur- og ressurssenter

Et sted hvor rom skaffer seg kunnskap og nye ferdigheter, hvor romske barn får leke og lære og et møtested mellom rom og majoritetsbefolkningen.

Romano kher ble opprettet i januar 2018. 8. april 2015 beklaget statsminister Erna Solberg på vegne av den norske regjeringen den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført overfor norske rom i tiårene før og etter andre verdenskrig. Romano kher er en del av den statlige oppreisningen. Vi holder midlertidig hus i Gamlebyen kirke i Oslo.

Brobyggertjenesten

Brobyggertjenesten består av rådgivere med romsk og ikke-romsk bakgrunn. Alle har lang erfaring med arbeid med rom. Mange norske rom mangler grunnleggende skoleferdigheter og har lite tillit til storsamfunnets institusjoner. Andre ganger opplever rom ren diskriminering. Vi forsøker å bygge opp under gode møter og tillitsbygging mellom rom og ikke-rom. Brobyggertjenesten tilbyr følgende:

  • Individuell bistand til rom i kontakt med majoritetsinstitusjoner.
  • Dialogmøter og foredrag i skoler, hvor romske brobyggere forteller om roms kultur og historie.
  • Korte kurs med relevante temaer
  • Dansekvelder for kvinner
  • Åpne kulturarrangementer med blant annet romsk musikk, dans, mat, film og foredrag.

Åpningstider Brobyggertjenesten er 9-16, alle hverdager unntatt onsdager. Onsdager 12-16.

Fritidstilbud

Blant norske rom er det lite tradisjon for å delta i organiserte fritidstilbud. Mange foreldre ønsker at barna deres skal delta i fritidsaktiviteter, men har samtidig et ønske om at barna ivaretas av trygge voksenpersoner som de kjenner. Romano kher driver et fritidstilbud for barn og ungdom i skolealder. Barn under 13 år deltar i tilbudet fire kvelder per uke og ungdom mellom 13 og 18 år én kveld i uka. Vi har lek, sang og musikk, fortellerverksteder, leksehjelp og mye annet på huset. Vi drar også på turer utenfor huset, for å gå på kino, museer, bade, spille bowling og mye annet.

Menighet

Norske rom har en egen menighet og bruker Romano kher til mindre møter med romske ungdommer.