Romene forteller

Her kommer videoer av norske romer som forteller om sine liv, om kultur og historie.