Romenes historie

Lær mer om norske romers historie. Klikk deg inn på de ulike epokene. Oversettelse til romanes kommer.

Hvorfor skriver vi "rom"? Lær mer om begrepsbruk her.

Nyere historie

Det har vært en lang reise fra etterkrigstiden med "Sigøynerparagraf" til offentlig unnskyldning og opprettelsen av Romano Kher - romsk ressurs- og kultursenter.

Les mer om romenes nyere historie i Norge.

Romer i krig

I perioden fra november 1943 til slutten av januar 1944 deporterte nazistiske styresmakter 66 norske romer fra det okkuperte Belgia til utryddelsesleiren Auschwitz II-Birkenau.

Les om romene under krigen

Tidlig historie

Basert på språkanalyser, er det bred enighet om at gruppene vi i Norge betegner som romer og romani/tatere har sin opprinnelse fra India og grupper som utvandre derfra på 900-1000-tallet.

Les om romenes tidlige historie her.