Nyere historie

 • Årene etter krigen

  Da 2. verdenskrig sluttet, dro de fire overlevende norske romene til Belgia. De første norske romene vendte tilbake til Norge sommeren 1954. «Sigøynerparagrafen» sto på denne tiden fortsatt uendret i den norske fremmedloven.

  Les mer
 • Romer i Norge fra 70-tallet

  I 1970 framla staten og Oslo kommune en plan for et langsiktig arbeid med rom-minoriteten.

  Les mer
 • Nyere grupper romer

  I tillegg til familiene som har hatt tilknytning til Norge siden midten av 1800-tallet, er det flere andre grupper av romer i landet.

  Les mer