Andre romgrupper i Norge

Tilbake til nyere historie

I tillegg til familiene som har hatt tilknytning til Norge siden midten av 1800-tallet, er det flere andre grupper av romer i landet. De største gruppene er tilreisende romer fra Romania, flyktninger fra det tidligere Jugoslavia, og flyktninger eller etterkommere av disse, fra Slovakia.

Tilreisende romer fra Romania

I Norge befinner det seg til enhver tid flere tusen såkalt tilreisende romer. Det vil si at de oppholder seg i Norge deler av året, og i sine hjemland deler av året. Det store flertallet som kommer fra Romania, men noen er også fra andre land på Balkan og Øst-Europa. Tilreisende romer begynte for alvor å komme til Norge etter at Romania fikk medlemskap i EU i 2007. I Romania utsettes romer for omfattende diskriminering og marginalisering. Hovedgrunnen for at så mange reiser ut fra landet på jakt etter et bedre liv er arbeidsløshet og dyp fattigdom. De fleste etterlater seg familie i hjemlandet som de forsørger med inntektene de får i Norge. Mange sparer penger til å bygge eller reparere en bolig, eller til medisinske problemer.

Tilreisende romer har ofte blitt gjenstand for negative holdninger i media og den offentlig debatten. I mange kommuner har tilreisende romer blitt jagd rundt og ofte fratatt sine eiendeler i opprydningsaksjoner. De fleste tilreisende i Norge livnærer seg for det meste av tigging, flaskesamling, gatesalg, gatemusikk eller kortere arbeidsoppdrag.

Det tidligere Jugoslavia

Krigene i det tidligere Jugoslavia, særlig Bosnia (1992-95), drev mange mennesker på flukt. En del av dem som kom til Norge i disse årene har tilhørighet til rom-minoriteten. De fleste av dem snakker dialektene arli eller gurbeti. Vi vet ikke så mye om denne gruppen, fordi de færreste lever åpent som romer i Norge. De kaller seg rett og slett bosniere, serbere eller albanere. Romer ble gjenstand for brutal undertrykkelse under Jugoslavia-krigene. De ble ofte beskyldt for å være spioner eller på andre måter stå i ledtog med fienden.

Slovakia

De siste 20 årene har mange romer med bakgrunn fra Slovakia giftet seg inn i den norske nasjonale romminoriteten. De fleste av disse flyktet fra Tsjekkoslovakia til Sverige, først og fremst Skåne, fra slutten av 1960-tallet. Denne gruppa er også vlach-rom, det vil si at de også har en historisk tilknytning til området som i dag betegnes som Romania. Selv om romene fra Slovakia også har romanes som sitt morsmål, snakker de en litt annen dialekt enn den som praktiseres av familiene med langvarig tilknytning til Norge.