Fredrikstad

Skattkammeret er Kirkens Bymisjons utlånsentral der barn og unge kan låne sports- og fritidsutstyr gratis.

Vi låner ut utstyr til både sommer- og vinteraktiviteter. Formålet med tiltaket er at flest mulig skal kunne delta i aktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Mange ser på dette som et viktig miljøskapende tiltak, i dobbel forstand, ved at det innbyr til deltagelse og fellesskap samtidig som gjenbruk står i fokus. Alle kan låne utstyr, men barn og ungdom opp til 18 år har prioritet.

Skattkammeret holder til i

Ta gjerne kontakt med Kirkens Bymisjon Fredrikstad for oppdaterte åpningstider og annen informasjon:

Telefon: 488 90 526

Epost:  firmapost.ostfold@bymisjon.no

Adresse:

Storgata 11

1607 FREDRIKSTAD