Fredrikstad

Skattkammeret er Kirkens Bymisjons utlånsentral der barn og unge kan låne sports- og fritidsutstyr gratis.

Vi låner ut utstyr til både sommer- og vinteraktiviteter. Formålet med tiltaket er at flest mulig skal kunne delta i aktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Mange ser på dette som et viktig miljøskapende tiltak, i dobbel forstand, ved at det innbyr til deltagelse og fellesskap samtidig som gjenbruk står i fokus. Alle kan låne utstyr, men barn og ungdom opp til 18 år har prioritet.

Åpningstider: 

Mandag fra kl. 09:00 til 13:00

Tirsdag fra kl. 09:00 til 13:00

Onsdag fra kl. 15:00 til 18:00

Torsdag fra kl. 15:00 til 18:00

Fredag fra kl. 15:00 til 18:00

 

Følg oss gjerne på instagram: skattkammeret.fredrikstad

 

Telefon: 940 12 074

Epostamir.mrakovic@bymisjon.no

Adresse:

Jernbanegata 20

1607 FREDRIKSTAD