Moss

Skattkammeret i Moss 

Åpningstider:
Mandag: 15 – 19
Onsdag: 15 – 19
Lørdag: 12 – 15

Skattkammeret driftes av Kirkens Bymisjon i Moss og du finner det i Dronningens gate 23, vis a vis Moss Hotell. Her kan du låne utstyr til aktiviteter året rundt – helt gratis!

Det tas ikke reservasjoner, kun dropin.

Vi benytter utlånssystemet som er likt for alle utlånssentraler som er medlem i BUA sitt. Det vil si at du kan komme å låne hos oss når du har opprettet en bruker på www.bua.no

Ved første lån må det være med en foresatt som er registrert som låntaker. De som ønsker, kan føre opp egne barn under 18 år som medlåntakere. Da kan barna komme innom og låne utstyr uten foresatte. Følg lenken Opprett låneprofil | BUA for å registrere deg inn i det nye systemet. Gjør dette før du kommer og låner utstyr.

Har du bruker men ikke verifisert brukeren din, må du gjøre det før du kan låne.

Om du ønsker å låne utstyr til en skoleklasse, sender du mail én uke i forveien. Mail sendes til prosjektansvarlig.

Alle andre henvendelser skjer på telefon eller SMS, som besvares etter beste evne i åpningstider.

Kontaktinfo: Tlf: 479 79 325

Følg med på Instagram@Skattkammeret.moss. og Facebook: kirkens bymisjon Moss for oppdateringer, eller besøk nettsiden https://kirkensbymisjon.no/skattkammeret/moss/ for mer informasjon.

Ida Lisette Østberg

Prosjektkoordinator

47979325

idalisette.ostberg@bymisjon.no