Stokke

Skattkammeret er en utlånssentral med fritids- og sportsutstyr for barn og unge.

Skattkammeret i Stokke

Skattkammeret ønsker at alle barn og unge skal kunne delta på aktiviteter og at prislapp på utstyr ikke skal være en hindring. Vi ønsker å tilby utstyr for hele familien, slik at foreldre, barn og unge, kan få gode opplevelser gjennom felles aktivitet og glede. Utstyret er gratis og kan lånes i en uke av gangen. Vi har en miljøprofil og oppfordrer til gjenbruk.

Aktivitetsveiledning

Skattkammeret kan tilby veiledning inn mot aktiviteter for å øke deltakelse. Skattkammeret skal i tillegg være en ressursbank med tanke på kunnskapsformidling til lag, foreninger, barn, ungdom og deres foreldre. Kirkens Bymisjon samarbeider i Stokke med frivillighetssentralen om drift av utlånssentralen. Frivilligsentralen holder til på Lilletorget, midt i Stokke sentrum.

Åpningstider:

Tirsdag fra 14-17.30 og onsdag fra 10-16.30.

 

Ønsker du å være frivillig på Skattkammeret?

Ta kontakt!

Telefon: 94018549

 

Cecilie Carlsen

90720255

Cecilie@skbv.no