Stokke

Skattkammeret er en utlånssentral med fritids- og sportsutstyr for barn og unge.

Skattkammeret i Stokke

Skattkammeret ønsker at alle barn og unge skal kunne delta på aktiviteter og at prislapp på utstyr ikke skal være en hindring. Vi ønsker å tilby utstyr for hele familien, slik at foreldre, barn og unge, kan få gode opplevelser gjennom felles aktivitet og glede. Utstyret er gratis og kan lånes i en uke av gangen. Vi har en miljøprofil og oppfordrer til gjenbruk.

Aktivitetsveiledning

Skattkammeret kan tilby veiledning inn mot aktiviteter for å øke deltakelse. Skattkammeret skal i tillegg være en ressursbank med tanke på kunnskapsformidling til lag, foreninger, barn, ungdom og deres foreldre. Kirkens Bymisjon samarbeider i Stokke med frivillighetssentralen om drift av utlånssentralen. Frivilligsentralen holder til på Lilletorget, midt i Stokke sentrum.

Ønsker du å være frivillig på Skattkammeret?

Ta kontakt.

Skattkammeret har åpent tirsdager klokken 10.00 til 15.00.

Kamilla Hagberg-Olsen

Prosjektansvarlig

kamilla@skbv.no