Skattkammeret er i stor grad basert på innsats fra frivillige medarbeidere, og vi har stadig behov for nye personer som ønsker å engasjere seg. Som frivillig i Skattkammeret kan du bidra med å bemanne utlånssentralen vår. Du engasjerer deg da i en turnusordning, for eksempel hver andre eller tredje uke. Vi har også behov for frivillige som ønsker å engasjere seg i prosjektet på andre måter, blant annet ved å drive markedsføringsarbeid, prosjektutvikling eller som aktivitetsinstruktører.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor ofte må man være med?

  Behovet vårt for frivillige er sesongbetont. I høysesongen på vinteren ønsker vi deg minimum en til to ganger i måneden. Resten av året etter behov. Som frivillig i Skattkammeret kan du bidra med å bemanne utlånssentralen vår. Du engasjerer deg da i en turnusordning, for eksempel hver andre eller tredje uke. Vi har også behov for frivillige som ønsker å engasjere seg i prosjektet på andre måter, blant annet ved å bidra på aktiviteter.

 • Får man kurs som frivillig?

  Du får opplæring i bruk av sportsutstyr og aktiviteter, og vi tilbyr blant annet livredningskurs til frivillige som skal være med på svømming.

 • Hva skal man gjøre for å bli frivillig?

  Ta kontakt med Skattkammeret nærmest deg.

 • Må man betale noe som frivillig på Skattkammeret

  Nei, du må komme deg til aktiviteten selv, så fremt vi ikke har leid felles transport fra et bestemt oppmøtested. Ellers er aktivitetskostnader dekket, og mat og drikke ved behov.