Voss

Påsken 2020 opnar Skattkammeret Voss! 

Me har en visjon om at alle born og unge skal ha høve til ein aktiv kvardag utan ein prislapp som ekskluderar frå deltaking. Me ynskjer å skape arenaer som er opne og inkluderande for alle.

Skattkammeret tilbyr utstyr for sommaraktivitetar og vinteraktivitetar. Ski, akebrett, skøyter, syklar, telt, fiskestenger, etc. Tilbodet er gratis til born og unge. For vaksne varierer kostnad ut ifrå kor i landet du vitjar oss. Skattkammeret fremjar eit miljøvennleg perspektiv ved å oppfordre til gjenbruk av sportsutstyr.

Skattkammeret i Voss

Skattkammeret vil tilby gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og formidle lokale aktivitetar. Målgruppa for tiltaket er primært born og unge opp til 20 år. Tiltaket har som målsetting å legge til rette for at alle i målgruppa skal få høve til å delta i ulike fritidsaktivitetar.

Med etablering av Skattkammeret ynskjer vi å bidra til at born og unge sine fritidsmogelegheiter vert styrka.

Adresse: 

Skattkammeret er lokalisert i 2. egt i Vossabadet sine lokal.

Idrottsvegen 14, 5700 Voss

Bli frivillig

Skattkammeret er i stor grad basert på innsats frå frivillige medarbeidarar, og me har stadig trong for nye personar som ynskjer å engasjere seg. Som frivillig i Skattkammeret kan du bidra med å bemanne utlånssentralen vår. Du engasjerer deg då i ei turnusordning, for eksempel kvar andre eller tredje veke. Vi har og trong for frivillige som ynskjer å engasjere seg i prosjektet på andre måtar, som marknadsføringsarbeid, prosjektutvikling eller som aktivitetsinstruktør.

Ta kontakt med oss om du vil bidra eller ynskjer meir informasjon:

Kirkens Bymisjon Voss

Adresse: Bonangergata 6, 5700 Voss – kart

Tlf   476 93 912

Toril Hunnålvatn

Stedsleder Voss

toril.hunnalvatn@skbb.no

Lars Lid Trana

Prosjektmedarbeider

lars.trana@skbb.no