Sporet - Oppsøkende arbeid på Oslo S

Med Sporet vil Kirkens Bymisjon være synlig og tilstede for alle som ønsker det på Oslo S. Sporet tilbyr råd og veiledning, følge til øvrig hjelpeappa

Oslo Sentralstasjon er landets travleste knutepunkt. Hvert døgn er 170.000 personer innom stasjonsområdet. Oslo S er et sted for shopping, for reise og kafebesøk. Men også et samlingspunkt, et oppholdssted, et sted du kan stikke deg bort og et sted for nye møter.

Det er ikke alle som skal rekke et tog, shoppe eller drikke kaffe. I vrimmelen av mennesker finnes også mennesker med rusrelaterte utfordringer, dårlig psykisk helse, ensomhet, bostedsløse og personer med demens. Her er unge som opplever møtet med storbyen spennende, men også utrygt og skremmende. Vi møter mennesker som opplever større og mindre livskriser, noen ganger kan en samtale være det som skal til. Sporet har prest tilstede en gang pr uke.

Sporet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Banenor, og med sin tilstedeværelse på Oslo S skal Sporet fremme trivsel, trygghet og helse. Sporet tilbyr råd og veiledning, stille rom, samtale for de som ønsker det. Vi henviser og følger videre til bla annet legevakt, NAV, andre tiltak i Kirkens Bymisjon, Uteseksjonen og andre tjenester.

Sporet holder til i annen etasje på Oslo S. Vi tar i mot folk i våre lokaler, og går også oppsøkende på stasjonen.

Det er lystenning på Sporet med prest tirsdager klokken 12.

Er du nysgjerrig på å bli en av våre viktige frivillige?

Vi rekrutterer og kurser nye frivillige hver høst og vår. Søk her eller ta kontakt med oss på telefon 468 05 325 / 459 76 158

Følg oss på Facebook
Følg oss på Instagram