Prosjektet «Språk, jobb og samfunn» tilbyr aktivisering og arbeidslivstrening til personer med innvandrerbakgrunn, som har vært utenfor arbeidslivet i lang tid eller står i fare for ikke å komme i arbeid i framtiden.

Gjennom en helhetlig tilnærming som inkluderer kurs, individuell veiledning og språk- og arbeidspraksis, styrkes deltakernes språk, samfunnsforståelse og nettverk på veien mot økt deltakelse i arbeidslivet og det norske samfunnet forøvrig.

Utvalgte deltakere får tilbud om arbeidspraksis i avdelingens egne tiltak og oppfølging og veiledning av en medarbeider som får rollen som mentor. I tillegg inngår en ukentlig åpen fagdag i prosjektet, hvor deltakere veiledes om realistiske muligheter for jobb og utdanning, får språktrening og trening i intervju-situasjon og konkret hjelp til å søke jobb eller videreutdanning.

Hvis dette er noe for deg, kom på åpen fagdag for «Språk, jobb og samfunn» i Kong Oscars gate nr. 28 hver mandag fra 10.00-14.00 eller ta kontakt med prosjektleder Kristine Moskvil Thorsen: kristine.thorsen@skbb.no