St. Hanshaugen Frivilligsentral er en lokalt forankret og sosial møteplass, som er åpen for alle som ønsker å delta i frivillig arbeid. Sentralen legger til rette for, mobiliserer og samordner frivillig aktivitet.

Har du engasjement for andre mennesker og kan tenke deg å bruke litt av din tid? Da er vi to ansatte som bistår deg i å finne din oppgave. Uansett hva slags interesser, ferdigheter eller erfaring du har, tar vi sikte på å finne en meningsfull frivillig oppgave for deg. Til det beste for deg og oss. Det er du selv som bestemmer hvor mye tid du vil bruke – noen timer kan bety mye for andre mennesker!

Vi formidler og koordinerer frivillige medarbeidere til sosiale oppgaver i Bydel St. Hanshaugen. I tillegg rekrutterer og formidler vi frivillige medarbeidere til Kirkens Bymisjons arbeid over hele Oslo. Mulighetene er derfor mange!

Kom til oss for en uforpliktende prat hvor vi kan snakke mer om hvordan du kan bidra som frivillig og hjelpe noen andre.

Faste aktiviteter på huset

Norskverkstedet Mølja

Norskverkstedet Mølja er en uformell møteplass mellom flyktninger og andre i byen . Vi ønsker at dette skal være en trygg arena for norsktrening, et sted å ha det gøy sammen, og et sted for nye vennskap!

Hvor?
St.Hanshaugen frivilligsentral
Louises gate 30, 0169 Oslo

Om aktiviteten
Dette er et tilbud for flyktninger som bosettes i Oslo og som deltar i introduksjonsprogrammet. Det er vanskelig å føle seg integrert om man ikke føler seg inkludert. Vi vil at Mølja skal være et møtepunkt for flyktninger og andre i byen , der samtalen, det norske språket , fellesskap og mestring står i sentrum.

Det blir en hovedaktivitet hver gang, enkel bevertning og tid til å prate.

Norskverkstedet Mølja er et tilbud for voksne.

 

Andre aktiviteter:

 

Våre frivillige kan hjelpe deg med ulike oppgaver:

  • Økonomisk rådgivningstjeneste
  • Ledsagertjeneste

Trenger du hjelp til noe av dette eller har andre spørsmål? TA KONTAKT!

Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med flytting, vask og arbeid som krever særskilt faglig kompetanse som eksempelvis håndverker eller innen sykepleie/psykiatri.