Nærmiljøaktiviteter:

– Lav terskel og gode møteplasser i bydelen!

Våre nærmiljøaktiviteter er åpne for alle. Om du er glad i å gå på tur eller kan tenke deg å lære mer norsk – vi dekker mange behov.

På Stovner Frivilligsentral ønsker vi å bidra til å legge til rette for gode møter mellom mennesker som vanligvis ikke treffes, på tvers av generasjoner, kultur og sosial tilhørighet.
Ønsker du å gjøre en frivillig innsats for mennesker på Stovner? Ta kontakt med vår frivilligkoordinator på telefon eller epost for å få vite mer om hvordan du kan bidra i våre aktiviteter!

Her er våre nærmiljøaktiviteter:

Vaffeltirsdag- kom og bli kjent med oss!

Vaffeltirsdag er et åpent, uformelt og hyggelig treffpunkt for frivillige og andre som er tilknyttet Stovner Frivilligsentral. Kom gjerne innom for å hilse på frivillige, deltakere og ansatte ved sentralen, og få mer informasjon om mulighetene for frivillig arbeid.

Vaffel og kaffe er gratis, og serveres av våre frivillige kl 12.

Hobbygruppe

Etter vaffelserveringen på tirsdager møtes frivillige og deltakere av hobbygruppa kl. 13 for å lage vakre ting sammen. Frem mot høytider lager hobbygruppa gaver som gis til de som får besøk av våre frivillige og deltakere på arrangementer som Smak av norsk jul på Frivilligsentralen.

Norsk språktrening

Tid: Tirsdager kl. 13-14 (kun kvinner) og kl. 17-19 (åpent for alle).
Hver tirsdag samles en samtalegruppe for alle som ønsker å praktisere muntlig norsk i hverdagssituasjoner.Gruppene ledes av frivillige og deles opp etter nivåer basert på deltakernes kompetansenivå.
Tilbudet er åpent for alle og krever ikke påmelding.

Deltakere på norsk språktrening og frivillige på Stovner Frivilligsentral serverer te og kaffe med bakgrunn i tradisjoner fra ulike kulturer; engelsk te, norsk kaffe, somalisk te, marokkansk te, kurdisk te, etiopisk kaffe og pakistansk te.

Besøkstjeneste

Som besøksvenn drar man på regelmessig besøk til personer som av ulike grunner har behov for besøk. Frivillige kan besøke enkeltmennesker i deres hjem eller være turfølge. Med besøkstjenesten ønsker vi å bidra til økt livskvalitet og trivsel for innbyggere i Bydel Stovner.
Stovner Frivilligsentral er en del av Nettverket for besøkstjenester i Oslo. Gjennom deltakelse, samarbeid og engasjement i nettverket tar besøksvirksomhetene sikte på at tilbudet i Oslo skal bli bedre, både for besøksmottakerne og de frivillige besøkerne. Nettverket arrangerer fem faste temakvelder i året.

Følgetjeneste

Stovner Frivilligsentral samarbeider med Høybråten Frivilligsentral om å formidle hjelp til personer som trenger følge til legebesøk eller hjelp til enkle, praktiske oppgaver i hjemmet.

TV-aksjonen

Stovner frivilligsentral har ansvar for rekruttering og organisering av frivillige bøssebærere under TV-aksjonen, i samarbeid med den lokale TV-aksjonskomiteen. Ta kontakt hvis du vil bli en del av vår mangfoldige og engasjerte komité!

Turgruppe

Annenhver onsdag møtes en turglad gjeng for å besøke mange av Oslos severdigheter. Alle turer starter fra billettautomaten på Stovner T-bane kl. 10.30 hvis ikke annet er oppgitt i programmet.
Turgruppa ledes av en av våre entusiastiske frivillige og er åpen for alle. Enkelte turer krever påmelding.

Se vårt turprogram for våren 2019!

  • "Jeg har erfart at det er et stort behov i den eldre befolkningen om å få følge til både lege og sykehus. Som pensjonist er jeg glad for å kunne hjelpe en som er usikker på å gjøre dette alene, for det kan bli litt venting. "

    frivillig i følgetjenesten