Nærmiljøaktiviteter:

– Lav terskel og gode møteplasser i bydelen!

Våre nærmiljøaktiviteter er åpne for alle. Om du er glad i å gå på tur eller kan tenke deg å lære mer norsk – vi dekker mange behov.

På Stovner Frivilligsentral ønsker vi å bidra til å legge til rette for gode møter mellom mennesker som vanligvis ikke treffes, på tvers av generasjoner, kultur og sosial tilhørighet.
Ønsker du å gjøre en frivillig innsats for mennesker på Stovner? Ta kontakt med vår frivilligkoordinator for å få vite mer om hvordan du kan bidra i våre aktiviteter!

Her er våre nærmiljøaktiviteter:

Info og vaffel

Hver tirsdag serverer vi ferdigpakket vafler utenfor frivilligsentralen klokken 12-14. Vi deler ut oppdatert informasjon om hvilke tilbud som finnes i Bydel Stovner, i tillegg til informasjon og råd om koronavirus på ulike språk fra offentlige myndigheter.

Vaffel og kaffe er gratis, og serveres av våre frivillige kl 12.

Hobbygruppe

Hvert år arrangerer Kirkens Bymisjon «Årets varmeste dag». Strikk oransje skjerf, sokker, votter eller luer til en som fryser, gi det til en venn eller bruk det selv. Frivillige i hobbygruppa møtes på frivilligsentralen to ganger i måneden.

Norsk språktrening

Tid: Tirsdager kl. 13-14 (kun kvinner) og kl. 17-19 (åpent for alle).
Hver tirsdag samles en samtalegruppe for alle som ønsker å praktisere muntlig norsk i hverdagssituasjoner.Gruppene ledes av frivillige og deles opp etter nivåer basert på deltakernes kompetansenivå.

Tilbudet er åpent for alle, men krever påmelding. Kontakt prosjektkoordinator, Mohamed Dheeg Aagane, på telefon 47481589 eller mail dheeg.aagane@bymisjon.no.

Deltakere på norsk språktrening og frivillige på Stovner Frivilligsentral serverer te og kaffe med bakgrunn i tradisjoner fra ulike kulturer; engelsk te, norsk kaffe, somalisk te, marokkansk te, kurdisk te, etiopisk kaffe og pakistansk te.

Besøkstjeneste

Besøkstjenesten. Vi tar for tiden ikke i mot nye henvendelser, men vi samarbeider med Nettverket for Besøkstjenester i Oslo og Oslo Røde Kors som ønsker flere henvendelser fra mennesker som opplever ensomhet og ønsker sosial kontakt.

Kontaktinformasjon Besøkstjeneste Oslo Røde Kors: telefon 48868694.

Følgetjeneste

Stovner Frivilligsentral samarbeider med Høybråten Frivilligsentral om å formidle hjelp til personer som trenger følge til legebesøk eller hjelp til enkle, praktiske oppgaver i hjemmet.

Kontaktinformasjon til Høybråten Frivilligsentral: telefon 22 21 79 67. Åpningstider: Mandag til fredag klokken 10.00-12.30.

TV-aksjonen

Stovner frivilligsentral har ansvar for rekruttering og organisering av frivillige bøssebærere under TV-aksjonen, i samarbeid med den lokale TV-aksjonskomiteen. Ta kontakt hvis du vil bli en del av vår mangfoldige og engasjerte komité!

Natteravn

Stovner Frivilligsentral har inngått et samarbeid med Nattravnene sentralt i Oslo for å starte en ny gruppe lokalt på Stovner. Stovner Frivilligsentral er en naturlig møteplass for alle innbyggere i bydelen vår, og en viktig aktør for inkludering og trygghet. Nattravn – Stovner Frivilligsentral  bryr seg om det som skjer i vårt nærmiljø. De ønsker å være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet, og ønsker å være tilstede for barn, unge og voksne i bydelen vår. Les mer på: http://www.natteravnene.no/om-oss/

Kontaktperson er frivillig Bjørn-Ove Stensbøl (bostensbol@gmail.com) og Mohamed Dheeg Aagane (Mohamed.Dheeg.Aagane@bymisjon.no)

  • "Jeg har erfart at det er et stort behov i den eldre befolkningen om å få følge til både lege og sykehus. Som pensjonist er jeg glad for å kunne hjelpe en som er usikker på å gjøre dette alene, for det kan bli litt venting. "

    frivillig i følgetjenesten