Barselgruppa

Kirkens Bymisjon driver en gruppe for mødre som er i barselspermisjon fra Introduksjonsprogrammet i Trondheim Kommune (INN).

Gruppen er også åpen for andre mødre som ikke snakker godt norsk og har lite nettverk rundt seg i permisjonstiden sin.

I gruppen:

  • møter man andre mødre med små barn,
  • får informasjon om og snakket om temaer som; barn, helse og samfunn,
  • lager mat og spiser sammen,
  • leker og synger sammen med barna,
  • lærer norsk.

Vi drar også på turer ut til for eksempel, åpne barnehager, turer i nærmiljøet, bading og babysang. Vi tar gjerne i mot invitasjoner til slike aktiviteter. Tilbudet er gratis.

Gruppen ledes av:

Mari Nordland Berg, helsesøster og koordinator i Home-Start Familiekontakten.

Frivillige:

Det er flere frivillige i gruppen, som bistår med norsk språkopplæring, bidrar i de praktiske oppgavene, legger til rette og deltar i matlaging, er sosiale i miljøet sammen med barn og mødre.
Gruppen er i 2017 økonomisk støttet av Gjensidige Stiftelsen.

Barselvenner

Er du hjemme i barselspermisjon, og har tid til å bli kjent med nye venner?

Flere i gruppen ønsker å bli kjent med norske familier som bor i Trondheim. Vi ønsker å starte opp små grupper av Barselvenner, der to norske mødre i permisjon og to fra barselgruppa vår møtes ca. 1 gang i måneden, og er sammen. Vi legger til rette for første møte og håper at gruppene skal kunne møtes på egen hånd.

Er du interessert i å bli en barselsvenn, så skriv til mari.berg@bymisjon.no

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Trondheim

Med rundt 1000 frivillige og over 20 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Hva gjør vi i Trondheim

Kontakt