En møteplass på ettermiddagen

Trofast er en møteplass for barn fra 0-8 år og deres familier.

Her finner du oss
  • Tilstedeværelse av foreldre og omsorgspersoner

    På Trofast kan du og familien møte andre barn og foreldre, spise middag, leke og delta i ulike aktiviteter. Sammen med de ansatte deltar foreldre og frivillige aktivt i å skape gode aktiviteter sammen med barna og lage, servere og rydde etter maten.

    Gjør en frivillig innsats for barn
  • Aktiviteter og møteplass

    På Trofast samles vi alle rundt felles måltid, lek og aktiviteter. I skoleferiene har vi eget program for barna og familiene.

    Se hva vi tilbyr av aktiviteter