Om oss

Vaktmestertjenesten er et lavterskel arbeidstiltak for mennesker med ulike former for arbeidsavklaring, som faller utenom det ordinære arbeidslivet.

Vi tar på oss et bredt spekter av oppdrag:

  • Alt fra hagearbeid og gressklipping, sjauing, søppelkjøring og snø- og takmåking er tjenester vi gjerne utfører.
  • I tillegg hjelper vi deg gjerne med mindre oppgaver, som å henge opp gardinstenger/tv/bilder o.l.
  • Kundene våre er alt fra private hjem til borettslag og bedrifter.
  • Vaktmestertjenesten kan tilby både enkeltstående og faste oppdrag.

Arbeidstrening

Etter flere år med rus og psykiatri kan det være vanskelig for mennesker med rusavhengighet å delta i organisert aktivitet og arbeidstrening. De kan oppleve at de har liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, er sosialt ekskludert, har et mangelfullt nettverk og dårlig selvtillit/selvfølelse. Å komme tilbake til arbeidsrettet aktivitet, som eksempelvis attføring, tar tid. Derfor har det vært et behov for å ha et tiltak som er tilnærmet en vanlig arbeidsdag, men som også har rom for å ivareta ustabilitet, sosial eksklusjon eller manglende selvfølelse.

Vår historie

Vaktmestertjenesten springer ut fra Aktivitetskaféen til Kirkens Bymisjon, en kafé som ble startet i 2004 på midler fra NRKs TV-aksjon «Hjerterom». Drammen hadde på dette tidspunktet ingen lavterskel aktivitets- eller arbeidstreningstilbud for mennesker som ønsket seg videre fra et liv med utfordringer tilknyttet rus, psykisk helse, utenforskap, ensomhet eller arbeidsledighet.

I dag blir våre deltakere henvist til oss fra blant annet Senter for rusforebygging i Drammen kommune og NAV Drammen. Men de kan også ta kontakt direkte med oss, via Aktivitetskaféen.

Bred fagkompetanse

Ved å benytte Vaktmestertjenesten, bidrar du til at Kirkens Bymisjon får inntekter til arbeidet for og med mennesker i nærområdet. Samtidig får den enkelte deltaker verdifull trening på veien til et ordinært arbeid.
Et arbeidslag i Vaktmestertjenesten består av en arbeidsleder, som er ansatt i Kirkens Bymisjon Drammen, og 4 til 6 deltakere som er i arbeidstrening. Arbeidslederne har ansvaret for veiledning av deltakere på sitt team. Våre arbeidsledere har fagkompetanse fra ulike og relevante bakgrunner. I tillegg har de god erfaring med arbeid rettet mot mennesker som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.

Kvalitet og seriøsitet

Som kunde hos oss kan du være trygg på at arbeidet vi gjør blir gjort kvalitetsmessig tilfredsstillende, til avtalt tid og pris. Dersom du ikke er fornøyd, bes du om å ta kontakt, så løser vi dette på en god måte.
Vi vil gjerne at våre kunder skal oppleve oss som seriøs aktør, og at arbeidet som blir utført er fagmessig godt utført.

Tiltaket er delfinansiert av Helsedirektoratet, og noen av våre lokale samarbeidspartnere er: Albjerk Bil, Lindum og Fevang Eiendom.

  • "Det er viktig for alle å ha noe å gå til, kunne bidra og føle at de betyr noe. Vaktmestertjenesten til Kirkens Bymisjon er en slik arena. Vår erfaring med Vaktmestertjenesten er utelukkende positiv. Alltid raske og hyggelige og de holde det de lover. De strekker seg også langt, så ventetiden blir så kort som mulig."


    Psykisk helse- og rus avd. BO7, Drammen kommune