Priser på oppdrag

Hvis du ønsker å bestille oppdrag eller om du har noen spørsmål så ta kontakt med oss på e-post: vmt-drammen@skbd.no.

Her er en oversikt over våre timepriser på oppdrag.

 • Timepris til private: kr 850 inkl. mva.
 • Timepris til bedrifter: kr 1062,50 inkl. mva.

Hageoppdrag (Minimum 2 timer)

 • pr time / påbegynt time           850 kr  for 1 arbeidsleder med bil og opptil 4 hjelpere
 • ekstra hjelp, pr stk pr time       100 kr  hvis flere hjelpere enn 4
 • ekstra arb.leder + bil pr time   850 kr  for 1 arb.leder ekstra + bil/henger

Andre oppdrag (Minimum 1 time)

 • pr time / påbegynt time           850 kr  for 1 arbeidsleder med bil og opptil 4 hjelpere
 • ekstra hjelp, pr stk pr time       100 kr  hvis flere hjelpere enn 4
 • ekstra arb.leder + bil pr time   850 kr  for 1 arb.leder ekstra + bil/henger eller lastebil

Transport

 • pr. tur innenfor Drammen       375 kr  innenfor Drammens kommunegrenser ca 0-10 km
 • pr. tur til nabokomunene        500 kr  f.eks Mjøndalen, Lier, Asker, Røyken, Sande ca 10-25 km
 • pr. tur lengre                           625 kr  f.eks Kongsberg, Bærum, Vikersund, Holmestrand 25-> km

Tillegg

Det vil tilkomme ekstraavgift på kr 1,- per kg hageavfall (levert på Lindum), og kr 1,76,- pr kg blandet avfall (levert på Lindum) – dersom det er relevant for oppdraget. Dette fremkommer da på faktura.

 • "Vår lille bygård i Drammen med 8 enheter ble ferdigstilt for 5 år siden. Vi fikk anbud på vaktmestertjenester fra et stort lokalt selskap, men fordelt på bare 8 ble kostnaden uforholdsmessig høy. Lykken var stor da vi kom over tilbudet om vaktmestertjenester fra Kirkens Bymisjon. Som beboer og involvert i HMS i vært lille sameie kan jeg med glede anbefale Vaktmestertjenesten og deres tjenester. Vi har ikke funnet noe å klage på – selv ikke regningen."

  Sidsel
  Privatkunde