Vålerengahjemmet bo- og kultursenter (tidligere Vålerengen bo- og servicesenter) er en diakonal institusjon som drives av Kirkens Bymisjon, etter avtale med Oslo kommune.

Vålerenga bo- og kultursenter er av mange kjent som stedet hvor det skjer så mye!

For oss er kultur og musikk en naturlig del av dagliglivet. Våre beboere bringer med seg sine historier og tradisjoner, sine gleder og sorger. Derfor spiller vi på mange strenger, og bruker alle våre ressurser til å møte dem som de menneskene de er og har vært. Vi vil styrke de gode minnene, og gi omsorg der det trengs. I tillegg til grunnleggende god pleie satser vi derfor på et bredt kulturarbeid og på åndelig omsorg. Hver dag skal gi trygghet og gode øyeblikksopplevelser for våre brukere.

Med adresse Etterstadgata 10 er vi hjemmehørende i bydel Gamle Oslo, midt i Vålerengas hjerte. Her har vi gode kommunikasjons-muligheter til byen for øvrig og distriktene rundt.

Vi ønsker at Vålerengahjemmet skal være et kulturelt møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker. Brukergruppene ved Vålerengahjemmet skal erfare at respekt, rettferdighet og omsorg er verdier som står sentralt i det helhetlige bo- og behandlingstilbudet de mottar.