Livet på hjemmet

Vi på Vålerengahjemmet er opptatt av at beboerne skal leve gode liv hos oss. Vi har derfor et bredt aktivitets- og kulturtilbud og har som mål at både beboere, ansatte, pårørende og frivillige skal trives.

Her er noen av våre faste aktiviteter:

 • Fysio- og ergoterapi

  Faste ukentlige aktiviteter basert på beboernes interesser, samt forebyggende behandling, opptrening og tilpassing av tekniske hjelpemidler.

 • Kultur- og frivillighet

  Tilbud til beboere og pårørende om faste aktiviteter, både i små grupper og individuelt, samt større fellesarrangementer. Fellesarrangementene er også åpne for nærmiljøet.

 • Sykehjemsprest

  Tilbyr ukentlige andakter og samtaler til beboere og pårørende. Ansatte deltar også i refleksjonsgrupper.

 • Kafé

  Her serveres det deilig varmmat, smørbrød, kaker m.m., samt at det selges kiosk- og velværeprodukter.

 • Fotpleier og frisør

  Besøker beboerne på Vålerengahjemmet én dag per uke.