Brukerrådet

På Vålerengahjemmet har vi opprettet et eget brukerråd. Ved å kontakte Brukerrådet kan du som pasient eller pårørende være med å påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet på huset.

  • Brukerrådet tar imot henvendelser fra pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte vedrørende tjenestetilbudet. Henvendelsene kan gjerne være anonyme. De vil da bli behandlet anonymt og tatt opp på generelt grunnlag i Brukerrådet.
  • Brukerrådet uttaler seg om- og deltar i ulike prosjekter som evaluerer og videreutvikler Vålerengahjemmet.
  • Brukerrådet kan komme med innspill til offentlige høringer, og uttale seg ved utarbeiding av retningslinjer for Vålerengahjemmet spesielt, og sykehjem i Oslo generelt. Slike høringer og innspill er ofte viktige for pasientbehandlingen.

Leder av Brukerrådet er:

Turi Strømberg, leder        
Mobil nr. 917 02 224
E- mail: tstromb@gmail.com