Samarbeid med våre pårørende

Pårørende er en viktig del av hverdagen til mange av våre beboere og det er derfor viktig at de får fortsette denne kontakten også når de kommer til oss.

Pårørende er hjertelig velkomne til oss på besøk enten det er på rommet, på spisestua eller i kaféen. De fleste av våre fellesarrangementer er åpne for pårørende og andre utenfra. Det er også mulig å leie Erindringskaféen eller Gjestestua dersom man ønsker å feire bursdag eller andre merkedager.

Alle nye beboere har en innkomstsamtale med ansatte på sin post, samt det tverrfaglige teamet (lege, fysioterapeut, ergoterapeut og musikkterapeut) rett etter innkomst. I tillegg kan man avtale oppfølgingssamtale etter behov. Vi ønsker at både beboere og pårørende skal trives hos oss og setter pris på all tilbakemelding som kan hjelpe oss å oppnå dette.

 

For pårørende til personer med demens

Mange av våre beboere har en demenssykdom og Vålerengahjemmet har en egen gruppe for pårørende til personer med demens der man får mulighet til å samtale om erfaringer med andre pårørende i samme situasjon.