Om Veiviser

Vårt samfunn trenger at flere møtes, og Kirkens Bymisjon  er opptatt av å legge til rette for et varmere og mer inkluderende samfunn. Som deltaker i Kirkens Bymisjons tilbud “Veiviser” kan enda flere ta del i et godt fellesskap og bidra i sitt nærmiljø.

Når man kommer som ny i Norge, kan både språkvansker, annerledes sosiale koder, og manglende nettverk gjøre at man føler seg utenfor og ensom. Gjennom “Veiviser” ønsker Kirkens Bymisjon å skape møter der nyankomne kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø. Dette skal vi gjøre ved å organisere møter på tvers av bakgrunn, erfaringer og kultur.

I Veiviser setter vi sammen grupper på tre og tre bestående av; en som har bodd i Norge i kort tid,  en som har bodd i Norge i hele sitt liv og en person med migrasjonsbakgrunn som vet hva det vil si å være ny i landet. Målet er å bli kjent, få et utvidet nettverk, gjøre ting sammen, praktisere norsk og bedre forstå de norske samfunnskodene.

Gruppene skal møtes 2-4 ganger i måneden og gjøre sosiale, kulturelle, sportslige eller andre aktiviteter. Det kan være alt fra å lage mat hjemme hos hverandre, dra på kafébesøk, bowle, går turer og trene til å gå på kino eller konsert. Gruppene praktiserer norsk, og blir bedre kjent med det norske samfunnet. Slik skaper vi gjensidige møter på nye arenaer.

Ved å legge til rette for frivillig arbeid, fellesskap og meningsfull fritid, mener vi at dette prosjektet er en vinn-vinn.

 

Målgruppen er tredelt:

  • Hovedmålgruppen er nyankomne innvandrere eller innvandrere som fortsatt føler seg fremmed i sitt nærmiljø og mangler nettverk.
  • Den andre målgruppen er personer med migrasjonsbakgrunn som har lengre botid i Norge, som snakker norsk og selv ønsker å være frivillig.
  • Den tredje målgruppen er frivillige som har vokst opp i Norge.