Porsgrunn

Veiviser i Porsgrunn starter høsten 2019

Kirkens Bymisjon Porsgrunn vil i løpet av høsten 2019 starte opp integreringstiltaket ‘Veiviser’. Det vil være et tilbud for voksne, nyankomne innvandrere og flyktninger i Porsgrunn som ønsker et sosialt nettverk og et aktivitetstilbud på fritiden. Den nyankomne blir koblet sammen med en norsk frivillig og en frivillig med innvandrerbakgrunn, og gruppa møtes på fritiden tre til fire ganger i måneden.

Vårt nyåpnede Bymisjonssenter i Porsgrunn sentrum tilbyr Veiviser-gruppene et møtested med kafé, arrangementer og aktiviteter, samt mulighet til å være med og drive senterets kafé og bruktbutikk. I tillegg vil det månedlig bli arrangert felles aktiviteter andre steder i Grenland. Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon Kragerø, og vil ha enkelte samlinger og aktiviteter sammen med Veiviser-gruppene fra Kragerø.

Vil du bli frivillig?

Vi søker frivillige til prosjektet, både norske frivillige og frivillige med innvandrerbakgrunn. Ta kontakt med prosjektleder Anne-Sofie Pollestad hvis du er interessert.

Aktivitetsplan

En felles aktivitetsplan blir publisert når Veiviser-gruppene er etablert.

Anne-Sofie Pollestad

Prosjektleder

99505080

anne.sofie@skbat.no