Veiviser Sola

Veiviser

Innvandrere utgjør en stadig større andel av befolkningen i kommunene. For noen innvandrere kan språkvansker, ukjent kultur og manglende nettverk føre til at man opplever å være utenfor og ensom. Ved bruk av frivillige medarbeidere, veivisere, ønsker Kirkens Bymisjon å skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskap og være en ressurs i eget nærmiljø. Dette skjer ved å organisere møter og fellesskap på tvers av bakgrunn, erfaringer og kultur.

I Veiviser setter vi sammen grupper på tre og tre, bestående av; en som har bodd i Norge i kort tid, en som har bodd i Norge i hele sitt liv og en person med migrasjonsbakgrunn som vet hva det vil si å være ny i landet. Hver gruppe møtes ukentlig, og aktivitetene styres i fellesskap etter gruppens egne ønsker og behov. Vi legger opp til meningsfulle aktiviteter på Stangelandssenteret på Sola, som gruppene står fritt til å delta i. I tillegg til de ukentlige møtene legges det opp til noen fellessamlinger, slik at gruppene kan bli kjent på tvers.  Målet er å bli kjent, få utvidet nettverk, delta i verdiskapende aktiviteter, praktisere norsk språk og få bedre kjennskap til kulturer og de verdier som preger lokalsamfunnet de nå er blitt en del av. Aktiviteter kan være for eksempel besøk hjem til hverandre med felles matlaging, kafébesøk, fjelltur, cafe-drift på senteret vårt, hagearbeid, frivillighetsarbeid og kulturelle opplevelser som kino, konserter og lignende. Prosjektet er gratis, og gruppene vil få tildelt et fast beløp i måneden som kan brukes på aktiviteter.

Vi trenger frivillige!

Er du interessert i å bli kjent med nye mennesker, ønsker et større nettverk, er nysgjerrig på andre kulturer, eller ønsker å gjøre noe positivt for andre? Det kan være forskjellige grunner for at du vil være frivillig på Veiviser.

Vi ser etter deg som har migrasjonsbakgrunn og vet hvordan det er å være ny i landet, deg som alltid har bodd her og kjenner Norge fra innsiden, og du som er ny i landet, som ønsker utvidet nettverk og meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Vi ser etter personer som er nysgjerrig og positiv til andre kulturer, som er sosial, respektfull og inkluderende i møte med andre.

Er du interessert i å være en del av veiviser? Registrer deg her