På Stovner ønsker vi å bidra til å løfte lokalt engasjement og skape gode møter mellom mennesker i bydelen og byen for øvrig med frivillighet som verktøy.

Velkommen som frivillig i Veiviser hos Kirkens Bymisjon på Stovner!

Welcome as an volunteer in the Veiviser program at Kirkens Bymisjon, Stovner!

 

Har du lyst til å finne på noe hyggelig på fritiden, og bli kjent med andre mennesker i Oslo?

Do you want to find something enjoyable to do in your free time, and get to know other people living in Oslo?

 

Bli en del av vårt fellesskap / Contribute in our collective society

Vi vil fremme holdninger og handlinger som omfavner mangfold i et raust og livsåpent samfunn.

Vi søker frivillige til prosjektet. Lyst til å finne ut mer, eller komme innom for en prat og bli bedre kjent? Ta kontakt med prosjektkoordinator Suad Abdullah Siyad på mobil: 47481589.

We want to promote unity, attitudes and actions that embraces diversity in a generous and open-minded society.

We are seeking volunteers to the project. Contact project coordinator Suad Abdulla Siyad on cell number: 47481589 to get more information about the project.

 

Veiviser på Stovner

I Veiviser gjør vi forskjellige sosiale og kulturelle aktiviteter. En gruppe på tre møtes minst 2 til 4 ganger i måneden. Vi øver på å snakke det norske språket, samtidig som medlemmene av gruppen blir kjent med hverandres kultur.

Konseptet er at et medlem av gruppen har nylig flyttet til Norge, et annet medlem av gruppen har bodd i Norge over lengre tid og det siste medlemmet har vokst opp i Norge.

Alle Veiviser-gruppene møtes en gang i måneden for å dele erfaringer og ideer til forskjellige aktiviteter.

In Veiviser we do a lot of social and cultural activities. We have a group of three who meets at least two to four times a month. You practise the Norwegian language as well as getting to know each other’s culture.

The concept is that one member of the group has newly moved to Norway, an other member has lived a few years in Norway already, and the last member has grown up in Norway.

All Veiviser groups gets together once a month to share experience and ideas from different activities.

 

Aktiviteter / Activites

Vi har språktrening hver tirsdag for kvinner klokken 13, og for både menn og kvinner klokken 17-19.

Each week on Tuesdays we have courses to learn Norwegian language at Stovner volunteer center.

For women only at 1pm, and for both gender in the afternoon at 5pm.

 

Suad Abdullah Siyad
Prosjektkoordinator /Project coordinator
47481589
suad.abdullahsiyad@bymisjon.no

Mohamed Dheeg Aagane

Projektkoordinator

47481589

mohamed.dheeg.aagane@bymisjon.no