På Stovner Frivilligsentral ønsker vi å bidra til å løfte lokalt engasjement og skape gode møter mellom mennesker i bydelen og byen for øvrig med frivillighet som verktøy.

Veiviser på  Stovner Frivilligsentral

Både deltakere og frivillige rekrutteres fra befolkningen i Bydel Stovner, men vi opplever at også mennesker fra hele byen er nysgjerrige og ønsker å bidra. Aktivitetene våre er åpne for alle.

Vår visjon er å motvirke ensomhet og tilrettelegge for inkluderende fellesskap. Bidra til å legge til rette for gode møter mellom mennesker som vanligvis ikke treffes, på tvers av generasjoner, kultur og sosial tilhørighet

Er du ny i Norge? Har du lyst til å bli bedre kjent i ditt lokalmiljø, samtidig som du gjør noe hyggelig og sosialt sammen med andre?

Veiviser er et tilbud der du både blir kjent med folk som har bodd i Norge hele livet og med noen som selv har migrasjonserfaring og vet hva det vil si å komme til et nytt land.

I Veiviser gjør vi sosiale, kulturelle, sportslige eller andre aktiviteter sammen i grupper på tre og tre. Vi praktiserer norsk, og blir bedre kjent med det norske samfunnet. Mellom to og fire ganger i måneden lager vi mat hjemme hos hverandre, drar på kafébesøk, bowler, går turer, trener, går på kino eller konsert.

Vil du bli deltaker eller frivillig?

Vårt samfunn trenger at flere møtes, og Kirkens Bymisjon legger til rette for slike møter. Som deltaker i Veiviser kan enda flere ta del i et godt fellesskap og bidra i sitt nærmiljø. Vi søker frivillige til prosjektet, både norske frivillige og frivillige med innvandrerbakgrunn. Lyst til å finne ut mer eller komme innom for en prat og bli litt bedre kjent? Ta kontakt.

Aktiviteter

Vi har språktrening flere kvelder i uken.

 

Mohamed Dheeg Aagane

Projektkoordinator

47481589

mohamed.dheeg.aagane@bymisjon.no