Sveio

Har du lyst til å finne på noe hyggelig på fritiden, samtidig som du gjør noe fint for andre? Da er Veiviserprosjektet kanskje noe for deg!

Veiviser Sveio

Veiviser er et integreringsprosjekt der vi setter sammen grupper bestående av tre personer; en nyankommen innvandrer, en frivillig med innvandrerbakgrunn som har lengre botid i Norge, og en frivillig med norsk bakgrunn. Gruppene møtes 3-4 ganger i måneden for å bli kjent, praktisere norsk og gjøre sosiale ting sammen. Deltakerne skal få bli kjent med nærmiljøet og stedet vi bor på. Aktiviteter kan være for eksempel besøk hjem til hverandre med felles matlaging, kafébesøk, padletur i Vigdarvatne, turer rundt golfbanen og til Rex Garden, spille golf, orientering, bowling, trening, og kulturelle opplevelser som kino, konserter og skoleforestillinger eller lignende.

En gang i måneden samles alle gruppene til felles turer, kulturelle eller sosiale aktiviteter.

Vi søker frivillige

Er du interessert i å bli kjent med nye mennesker, ønsker et større nettverk, er nysgjerrig på andre kulturer, føler deg av og til ensom, eller ønsker å gjøre noe positivt for andre? Det kan være forskjellige grunner for at du vil være frivillig på Veiviser,

Som frivillig i “Veiviser” deltar du i sosiale aktiviteter sammen med to andre, og legger til rette for at de andre skal bli bedre kjent med det norske samfunnet og bli bedre kjent i Sveio kommune. Du som frivillig blir og kjent med nye kulturer.

Vi søker frivillige med migrasjonsbakgrunn

Vi ser etter deg som har migrasjonsbakgrunn og vet hvordan det er å være ny i landet. Om du har bodd i Norge noen år så har du mange erfaringer med både utfordringene man kan oppleve som ny i Norge, og hvilken informasjon som er nyttig og relevant. Du kan da ha en spesiell god funksjon som «veiviser» for nye innvandrere. Kanskje du og har et ønske om å utvide nettverket ditt.

Vi søker deltakere

Vi søker også etter deltakere – du som nylig har kommet til Norge eller du som har vært her en stund.

Hvis du føler deg fremmed i nærmiljøet, har et behov for å bli bedre kjent med det norske samfunnet og kanskje ikke har så stort nettverk ennå, så er du akkurat den vi ser etter.

Inkluderende fellesskap 

Mange innvandrere opplever ensomhet og isolasjon, og har få sosiale arenaer for å etablere relasjoner, lære og bruke norsk, og bygge nettverk. For nye innvandrere er det dessuten behov for å tilegne seg formell og praktisk informasjon om det norske samfunnet, og uskrevne kulturelle og sosiale koder.

Målet er at innvandrere skal få oppleve inkluderende fellesskap, praktisere norsk, få en større forståelse for samfunnet og erfare å være en ressurs i møte med andre.

Ønsker du å være frivillig eller deltaker så registrer deg her.

Guro Røher Eriksen

Prosjektkoordinator

48862318

guro.roher.eriksen@bymisjon.net