Tilbakefall ved depresjon er et av vår tids største helseproblemer. På disse nettsidene beskrives et kurs om mestring og forebygging av depresjon. Kurset inneholder både undervisning og mulighet for erfaringsdeling mellom deltakerne.

Vårt håp er at fagfolk i helsetjenesten vil bruke deler av kurset i sitt arbeid. Tilbudet kan gis individuelt eller i gruppe, og overfor pasienter med eller uten samtidige rusmiddelproblemer. Man kan ta utgangspunkt i materialet og tilpasse det til eget bruk, for eksempel ved å endre på lysbildepresentasjonene. Her gjelder ingen copyright-regler!

Nærmere presentasjon av Depresjonskurset

Vi definerer tilbudet som et kurs. Tanken er å komme utenom den tradisjonelle pasient-behandler-rollen. De fleste av oss har erfaring som deltaker på kurs. Man vet på forhånd noe om hva man går inn i, og hva som kan forventes av en. I tråd med dette fremstår vi som tydelige og aktive kursledere, som søker å utvikle samhold i gruppen.

I sine tilbakemeldinger har deltakerne gitt uttrykk for at de har satt pris på kursformatet og å bli møtt med den respekt og imøtekommenhet som det faller naturlig å gi kursdeltakere.

Kurset Mestring og forebygging av depresjon er utviklet ved A-senteret, Kirkens Bymisjon i Oslo og Distriktpsykiatrisk senter Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Kurset er blitt en del av tilbudet ved en rekke enheter i helse-Norge. Eksempler er Psykiatrien i Vestfold HF, Borgestadklinikken, Blå Kors i Oslo, distriktpsykiatriske sentre ved Mosjøen og Voss, og lærings- og mestringssentre ved Blakstad sykehus og Sykehuset Innlandet.

Kurset er utviklet av psykologene Cecilie Skule og Martin Ekelund i samarbeid med psykolog Torkil Berge. Nettsidene er revidert i 2009 av psykologene Torkil Berge, Veslemøy Merton, Ingrid Schjetlein og Kim Karlsen.

På sidene finner du:

  • Konkret beskrivelse av hvordan et slikt kurs kan startes opp og gjennomføres
  • Alternative presentasjoner som du kan tilpasse dine deltakeres behov
  • faglig beskrivelse av forskningen kurset bygger på.

Det er etablert et eget nettverksforum for kursledere og alle som er interessert i å starte egne kurs må mer enn gjerne kontakte oss.

På forhånd takk.

Nettsidene er utviklet med støtte fra Helse og Rehabilitering.