Besøksadresse: 

A-Senterets Poliklinikk har nå flyttet tilbake til Maridalsveien 176 A. Midlertidig inngang er fra Bergensgt.1, ved siden av Holmen. Det foregår fortsatt noe utbedringsarbeid andre steder i bygget. Døgnavdelingen blir i Teisenveien 5a, 0664 Oslo til 31 august.

Postadresse:

A-Senteret
Postboks 3470, Bjølsen
0406 Oslo

Telefon koordinator pakkeforløp: 40 48 76 59

Telefon: 232 65 000