Besøksadresse: 

På grunn av fasadearbeid er A-Senterets poliklinikk er nå flyttet til Ekebergveien 1c.

A-Senterets døgnposter er flyttet til Teisenveien 5a, 0664 Oslo.

Postadresse:

A-Senteret
Postboks 3470, Bjølsen
0406 Oslo

Telefon koordinator pakkeforløp: 40 48 76 59

Telefon: 232 65 000